Kehittämällä yrityksellenne parempaa kannattavuutta
Käytännönläheistä toimintaa ja hyviä tuloksia
Parhaat ideat hyötykäyttöön

Tervetuloa!

Yrityksen toiminnan kuvaus: Käytännönläheinen pk-yritysten asiantuntijapalvelu.

Asiakasyrityksen eri osa-alueiden kehittämisessä on kannattavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa.

OTA YHTEYTTÄ:
Risto Koivula
posti@ristokoivula.fi

Vankka asiantuntemus

Uusia palveluita yrityksille:

TEM / ELY-keskus on kilpailuttanut ja kouluttanut vastuuasiantuntijat uusille valtion tukemille yritysten kehittämispalveluille.Risto Koivula on saanut hyväksytyt puitesopimukset seuraaville osa-alueille:

- Analyysi
- Konsultointi (Tuottavuus ja talous)
- Konsultointi (Uudistaminen)

Lue lisää palveluiden sisällöstä: Yritysten kehittämispalvelut

Kokemus eri toimialojen asiantuntijana
Konsultoinneissa toimialoina metalliteollisuus, konepajat, sähkötekniset-, puu- ja muovialayritykset sekä joukko hyvinkin erilaisia teollisuutta palvelevia yrityksiä mm. suunnittelu- ja ohjelmistoalalta.
Tehty useita laajoja kaikki teollisen yrityksen osa-alueet käsittäviä kehittämisohjelmia kuten teknologiastrategioita sisältäen paitsi teknologian niin myös toiminta- ja taloussuunnittelun alueet.
Sertifiointeja ja toimeksiantoja mm. ELY-keskukset (Kunto, TUOTTO+, eAskel), TEKES, Suomen Teknologiakeskusten Liitto Tekel, Prizzway Oy Progress-liiketoiminnan kehittämistyökalun avulla, asiantuntijapalveluita yrityksille: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.
Lue lisää taustoista ->